Recent Changes

Tuesday, July 28

 1. page 60 GJØE THORSDATTER edited Gjøe Thorsdatter Gøa[i] kom til verden 12 og ble døpt[ii] 17 april 1762; hun fikk fadrene Anne-Ma…
  Gjøe ThorsdatterGøa[i] kom til verden 12 og ble døpt[ii] 17 april 1762; hun fikk fadrene Anne-Malene, Samuel Olsens fra Sandefjord; Anne-Cathrine Pedersdatter fra Sandefjord; Msr Jacob Pedersen Lindgård N Gogstad; Samuel Olsen fra Sandefjord; og Ole Landgaard fra Sandefjord.
  Foreldrene
  var eldste barn av Thor HansenHansen[iii] og Anne Helvig Pedersdatter som bodde i Sandefjord i 1762 –Lindgaard[iv],[v]- de hadde giftet[vi] seg 29 oktober 1761, uten forutgående trolovelse men fremdelespå grunnlag av et kongebrev[vii] datert 4 august samme år.
  Fra før hadde Thor og Anne Helvig fått flere barn. Første barn
  var barnlöse da registreringen for ekstraskatten fant sted[i].
  Gjøe
  en pike. Hun ble födtfødt 12 april 1762 – Anne Helvig maa ha värt gravid1762[viii], da skattelistenfamilien bodde i hus nummer 16 i Sandefjord. Hun ble skrevet – og döpt[ii] dendøpt[ix] 17 samme maaned:måned, og da fikk hun navnet Gøa. Neste år fikk de en gutt, Peder, 25 april 1763. Peder ble da skrevet Göa. Fra registreringen av daapen ser man at thor Hansendøpt[x] 30 april.
  Dernest Hans som kom til verden 22 oktober 1764 og
  ble beskrevetdøpt[xi] fem dager senere, 27 oktober. Hans levet ikke opp. Han døde annen juledag allerede samme år som fra Sandefjord, menshan var født og ble begravet[xii] nyttårsaften 1764.
  Påfølgende år ble det nok et barn, også denne gangen en gutt, og også denne gangen fikk han navnet Hans. Denne Hans’en kom til verden 7 november 1765 og ble døpt[xiii] 13 samme måned. Også denne gangen ble det et kort liv. Allerede 26 mars 1766 døde[xiv] Hans og ble begravet en uke senere, 2 april.
  Et drøyt år efter denne begravelsen, nærmere bestemt 18 mai 1767 fødte
  Anne Helvig gis efternavnet Lindgaard. Fadrene var ekteparet[iii]et guttebarn til, som fikk navnet Hans da han ble døpt[xv] 23 samme måned. Så kom en pike. Hun så dagens lys 8 og ble døpt[xvi] 13 august 1768 og fikk da navnet Anne Malene HansdatterPernelle. Anne Pernelle levet heller ikke. 28 september 1768 døde hun, bare halvannen måned gammel. Hun ble begravet[xvii] mandag 3 oktober.
  Ett
  og Samuel Olsen fra Sandefjord; Ane Cathrine Pedersdatter, ogsaa fra Sandefjord; jacob Pedersen Lindgaard fra Gogstad,et halvt var efter dette kom Willum til verden. Han ble født 29 april 1770 og Ole Langaard.
  ”Giö” Torsdatter
  ble konfirmert i Sandardøpt[xviii] 4 mai. Willum ble knapt et halvt år gammel før han døde 28 oktober 1770 og ble begravet[xix] to dager senere, den 30 oktober.
  Knappe to uker senere døde den eldre broren, Hans. Hans gikk bort 9 november 1770 og ble begravet[xx] 15 samme måned.
  Anne kom til verden 6 april 1771, og ble døpt[xxi] 11 samme måned, hun var visst den siste, efter henne ble det en dødfødt[xxii] pike, 6 oktober 1774.
  Gøa ble konfirmert[xxiii]
  19 söndagsøndag efter trefoldighet i 1777;1777. Hun er ført opp som den fjerde av de 31 pikene i kullet som, sammen med guttene, utgjorde kullet av ungdommer denne høsten.
  Gøa giftet seg tolv år senere, da
  hun forlovetvar omkring 27 år gammel. Hun trolovet seg 12 september 1789 med skipperen Johannes Jacobsen Berg[iv] i september 1789,Berg[xxiv]. Kausjonistene var Casten Nielsen og ble gift med ham denPeder Hansen, begge i Sandefjord. Vielsen[xxv] fant sted 6 november samme aar. Carsten Nielsen1789.
  Johannes Jacobsen Berg var «Tobakspinder mester», dvs en håndtverker som rullet eller snodde sammen tørrede og pressede tobakksblad til en tykk snor. Ifølge Tor Bjørvik arbeidet han som spinnerimester i Abraham Bøckmans tobakksspinneri i Sandefjord, men hadde tidligere – og senere – sitt eget i Larvik[xxvi].
  Eldste-sønnen, Jacob, ble født 3 mars og døpt i Sandar tirsdag 9 mars 1790, blandt fadrene finner vi, de fleste øyensynlig
  fra Sandefjord, Mad Karen Kristina (?), Sr Peter Wright, Johane Kristina Kielemann, Sr Wistesen (?), Peder Bog, Sr Wilhelm Olsen og Peter Jacobsen Berg fra Laurvigen[xxvii].
  Den neste, Thor, hvis dåp ikke er funnet, ble fulgt av den eneste piken – Anne Helvig. Hun ble døpt i Larvik 1 september 1795, fødselsdagen var 23 august. Fadrene var Anne Marie Abrahamsdatter, Peter Jacobsen, Anne Margrethe Larsdatter, Andreas Mathiesen, Søren Singdalsen, Carl Knudsen, og et par andre[xxviii]. Preben, den nest yngste sønnen ble født i
  Sandefjord 4 april 1798 og døpt 12 april 1798[xxix]. Yngstemann – Peder Thorsen, sammesteds, var kausjonister[v].– ser også ut til a være født i Sandefjord, nærmere bestemt 29 september 1800, døpt 7 oktober[xxx].
  Hun og
  ...
  6 barn. Eldste-sönnen,Eldste-sønnen, Jacob, ble födtfødt 3 mars og döptdøpt i Sandar
  ...
  de fleste öyensynligøyensynlig fra Sandefjord,
  ...
  Berg fra Laurvigen[vi].Laurvigen[xxxi].
  Den neste, Thor, hvis daapdåp ikke er
  ...
  Anne Helvig.
  Hun
  Hun ble döptdøpt i Larvik
  ...
  september 1795, födselsdagenfødselsdagen var 23
  ...
  Andreas Mathiesen, SörenSøren Singdalsen, Carl
  ...
  et par andre[vii].andre[xxxii].
  Preben, den nest yngste sönnensønnen ble födtfødt i Sandefjord
  ...
  1798 og döptdøpt 12 april 1798[viii].1798[xxxiii]. Yngstemann –
  ...
  – ser ogsaaogså ut til a väre födtvære født i Sandefjord, närmerenærmere bestemt 29 september 1800, döptdøpt 7 oktober[ix].
  En
  oktober[xxxiv]. En enda yngre sönnsønn Peter – ble födtfødt senere.
  Baade

  I 1801[xxxv] bodde familien
  i midten av 1790-aarene,hus nummer 15 i Østre Gate; mor, far, og efter 1807 bodde ekteparetde seks barna.
  I 1805 døde Johannes bror Peter Jacobsen, skipper og borger
  i Larvik, derog Johannes ble formynder; skiftet ble avsluttet 11 oktober 1806, og på det tidspunktet ser det ut til at han fremdeles bodde i Sandefjord[xxxvi], men ifølge Tor Bjørvik flyttet han til Larvik i 1807 og drev tobakksspinneri, handel rederi der[xxxvii].
  Handelsmann Johannes Jacobsen Berg døde av «Nærvefeber»[xxxviii] 1 november 1819
  og efterhvert rederivirksomhet somble begravet på Gamle Kirkegård 9 samme måned[xxxix]. Gjøe drev videre efter Johannes död i 1819.
  ”I
  familievirksomheten videre[xl] sammen med Peder og en enda yngre sønn – Peter – som efterhvert overtok virksomheten og drev den med adskillig suksess. «I 1824 nevnes
  ...
  for sluppen ”Haabets Anker”,«Haabets Anker», Rederiet gikk
  ...
  i flere år”[x].
  Ogsaa i Sandefjord var det tobakksspinneri som var hovedgeskjeften, men da som mester i Abraham Böckman’s[xi] bedrift.
  [i] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest.
  år”[xli].
  «Enken efter Kjøbmand Johannes Berg», Gjøe Hansen [sic] Berg, døde 17 oktober 1836
  og Sandefj.,Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1192&merk=1192#ovreble begravet[xlii] 8 dager senere. Hun ble 74 år gammel.
  [i]Se også 60 Gjøe Thorsdatter

  [ii]Kildeinformasjon: Vestfold
  ...
  side 81.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-84
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650490.jpg
  [iii] Se 1762-36 Thor Hansen
  [iv]Se 1762-37 Anne Helvig Pedersdatter
  [v] Se også 261 Anne Helvig Lindgaard
  [vi]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1762-1763, side 165.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-168
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650574.jpg
  [vii] «Kongebrev, brev utstedt i kongens navn. Fra middelalderen av var disse brevene oppbygd etter mønster av latinske pavebrev. Det faste møns­teret fra middelalderen gikk etter hvert i oppløsning, og på 1600-tallet ble det utviklet et rent dansk mønster for kongebrev. På 1700-tallet ble kongebrev særlig benyttet om skriftlig kongelig til­latelse/bevilling til å inngå ekteskap.” Se http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Kongebrev
  [viii]
  Kristian Hunskaar:
  ...
  m/Langest. og Sandefj.,Digitalpensjonatet,Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1192&merk=1192#ovre
  [iv] Se 59
  http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1191&merk=1191#ovre
  [ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1762, side 81.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-84
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650490.jpg
  [x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1763, side 84.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-87
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650493.jpg
  [xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 87.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-90
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650496.jpg
  [xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1765, side 242.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-246
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650652.jpg
  [xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 91.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-94
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650500.jpg
  [xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1766, side 243.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-247
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650653.jpg
  [xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1767, side 95.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-98
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650504.jpg
  [xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1768, side 99.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-102
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650508.jpg
  [xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1769, side 247.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-251
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650657.jpg
  [xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1770, side 103.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-106
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650512.jpg
  [xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1771, side 249.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-253
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650659.jpg
  [xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1771, side 249.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-253
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650659.jpg
  [xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1771, side 105.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-108
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650514.jpg
  [xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1774, side 112.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-115
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650521.jpg
  [xxiii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
  [xxiv]59
  Johannes Jacobsen Berg
  [v]Kildeinformasjon:

  [xxv]Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  side 7.
  Permanent

  Permanent
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-10
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650709.jpg
  [vi]Kildeinformasjon:[xxvi]www.torbjorvik.no/dokumenter/1234956337-Brodrene_Berg.doc
  [xxvii]Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  side 8.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-11
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650710.jpg
  [xxviii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Fødte og døpte 1795, side 43.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8245&idx_id=8245&uid=ny&idx_side=-42
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502630434.jpg
  [xxix]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, side 79.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-82
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610042.jpg
  [xxx]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1800, side 98.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-101
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610061.jpg
  [xxxi]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1790, side 8.

  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-11
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650710.jpg
  [vii]Kildeinformasjon:[xxxii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  side 43.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8245&idx_id=8245&uid=ny&idx_side=-42
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502630434.jpg
  [viii]Kildeinformasjon:[xxxiii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  1798, side 7979.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-82
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610042.jpg
  [ix]Kildeinformasjon:[xxxiv]Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  side 98.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-101
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610061.jpg
  [x][xxxv]Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058296002430
  [xxxvi] Digitalarkivet, Skifteregister for Larvik 1672-1812, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=15&filnamn=sk07071672&gardpostnr=1619&personpostnr=11299&merk=11299#ovre
  [xxxvii]www.torbjorvik.no/dokumenter/1234956337-Brodrene_Berg.doc
  [xxxviii]https://no.wikipedia.org/wiki/Tyfoidfeber
  [xxxix] Sidsel Pihl Haugen: Gravlagde i Larvik prestegjeld 1814-1825, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=22&filnamn=gr07071814&gardpostnr=301&personpostnr=484&merk=484#ovre
  [xl]www.torbjorvik.no/dokumenter/1234956337-Brodrene_Berg.doc
  [xli]
  www.torbjorvik.no/dokumenter/1234956337-Brodrene_Berg.doc
  [xi] Se 99 Abraham Bøckman

  [xlii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 2 (1825-1847), Døde
  og www.torbjorvik.no/dokumenter/1234956337-Brodrene_Berg.docbegravede 1836, side 285.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7778&idx_id=7778&uid=ny&idx_side=-220
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061117020282.jpg

  (view changes)
  5:00 am

Sunday, May 3

 1. page 245 WILHELM OLSEN GOEN edited ... var han ”Handelsmand «Handelsmand og skibsreder”, skibsreder», og han ... i Vestre ga…
  ...
  var han ”Handelsmand«Handelsmand og skibsreder”,skibsreder», og han
  ...
  i Vestre gade,gate, i hus
  ...

  Han ble födt paafødt på Tjøme og
  ...
  ble det förste inngattførste inngått i Stokke,
  ...
  1770 – ”Copulerede«Copulerede i Huset
  ...
  erholdte Kongelige Tilladelse”[iii]: kan det ha värt hastverk eller var detTilladelse[iii]»: muligvis fordi bruden var noksaa ung? Hun er registrert somnokså ung: hun ble konfirmert Maria BesøgelsensBesøgelses Dag**[iv]** i
  ...
  av 15 aar[v]å[v] og var döbtdøpt 4 August 1753[vi], saa da hun
  ...
  fylt 17. Ekteskapet bestod likevel
  Første barn var en datter som kom
  til 17 marsverden sensommeren året efter og ble døpt[vii] på Tjøme – foreldrene bodde antagelig på Goen - 18 august 1771. Da fikk hun navnet Boel Maria og fadrene Eli Olsdatter Kiære; Kari Jacobsdatter [NN]; Berte Olsdatter Goen; Amund Ditmandsen Goen; og Ole Lille Vahr.
  Året efter ble det en gutt som fikk navnet Ole. Han ble hjemmedøpt. Dåpen[viii] ble bekreftet i kirken 20 september 1772 og da fikk han fadrene Barbro Olsdatter Kiære; Berte Goen; Hovel Halvorsen Store-Vahr; Hans Bensen Store-Vahr; og Bent Østjorden [?].
  Helvig Maria, tredje barn, ble døpt[ix] 22 august 1773 og fikk fadrene Marte Østjorden[?]; Maren Goen; Karen Mathisdatter Kiære; Even Kiære; og Oval Store Vahr.
  Allerede året efter ble det anda en pike. Berthe Hellene ble døpt[x] 18 september 1774 og fikk fadrene Maren Abrahamsdatter; Karen Henrichsdatter Store Hvar[xi] i Stokke Sogn; Karen Hendrichsdatter Kruge; Anund Nielsen Kruge; og Michel Hendrichsen St. Hvar. Ved denne dåpen er det notert at foreldrene bodde på Ødegaarden.
  Det skulle gå fire år før Anne så dagens lys, hun ble hjemmedøpt, Dåpen ble stadfestet i kirken 26 juli 1778 og fadrene ble Anne Larsdatter V Rød; Aase Larsdatter Vaal i Stokke; Karen Mathisdatter N Kiære; Hans Nielsen Goen; og Jørgen Jacobsen Goen.
  Og så, attpåklatten, Christian Magnus. Han meldte sin ankomst senvinteren
  1784 og ble hjemmedøpt. Faren kalles nå Wilhelm Olsen Goen og da dåpen ble bekreftet i kirken 25 mars ble fadrene Aase Maria Andersdatter Store Hvar av Stokke Sogn; Karen Sørensdatter Goen; Jacob Pedersen Lindgaard på Ejene; Christopher Skøyen i Bogen av Stokke Sogn; og hans Nielsen Goen.
  Da var barnets mor allerede død:
  Christine Maria ”Paa17 mars 1784 da «Paa Barselseng strax
  ...
  Søns Fødsel hendød”[vii]. Denne sönnen var Christian Magnus[viii],hendød[xii]»”. Hun ble begravet samme dag som dermedChristian Magnus ble lillebror til Anne hvis hjemmedaap ble stadfestet 26 July 1778[ix].
  ”Enkemanden,
  døpt[xiii], 25 mars 1784.
  «Enkemanden,
  Skipper og Borger”Borger» Wilhelm Olsen, bosatt paa Goen, giftet
  ...
  Maria Torgersdatter Sandø, döpt 20 Juli 1766, datter av Torger Andersen og Elen Hendricsdatter[x] paa Sandö paa Tjöme. Vielsen fant stedSandø samme år. 25 november 1784, da Anne Maria var straks over 18 aar gammel, ”Efter1785 ble de «Efter Kongl. Allernaadigste
  ...
  paa Sandøe samenviede[xi]”samenviede[xiv]» – noe som synes aa haå være blitt en
  ...
  paret en sönn, Torger, isønn, Torger. Han kom til verden høsten 1785 og ble døpt 18. Fadrene var Maria Andersdatter Rød v. Brossøe; Barbara Olsdatter Vest [?] Kiære; Sr Jacob Pedersen Lindgaard paa Ejene; Christopher Hansen Rød paa Brossøe; og Henric Torgersen Sandøe.
  Datteren Christine Maria ble døpt[xv] 30
  september 1785[xii], men ellerede to aar senere döde1787 og fikk fadrene Anne Pernille Jacobsdatter Ejene; Barbara Olsdatter N Kiære; Olene [?] Matthisdatter Goen; Anders Olsen Ejene; og Thor Pedersen Østjorden.
  Anne Marie, moren, døde
  Anne Marie
  ...
  og ble begravetbegravet[xvi] 6 november det aaretåret bare 22 aar gammel[xiii], da datteren Christine Maria kom til verden tidsnok til aa bli döpt 30 september[xiv].gammel.
  Med mange barn måtte Wilhelm ha hjelp, og det fant han i form av Kirsten Hvidt[xvii], datter av Wilhelm Hvidt[xviii] i Sandefjord.

  Torsdag 4de September 1788 giftetgiftet[xix] Wilhelm Olsen
  ...
  med Kirsten Hvidt[xv]Hvidt, efter kongelig bevilling, og bosatte seg i Sandefjord[xvi], derSandefjord. Der de fikk
  ...
  sammen: Cathrine Maria, födtMaria; Olea Bolette; og Cicilia Petronelle.
  Cathrine Maria ble født
  8 desember 1791[xvii]; Olea1790 og døpt[xx] 30 samme måned. Hun fikk fadrene madame Hvidt; Jfr Johanne Kielman; Hr Isaach Waale; Hr Berthel Hansen; og Sr Amund Landt.
  Olea
  Bolette, födtfødt 26 februar 1792[xviii];1792, ble døpt[xxi] 6 mars og Ciciliafikk fadrene Sr Engvold Pedersens hustru Ellen Maria; Jfr Olsen; Sr Bendt Lindberg; Sr Erich Grøn; og Ole Christian Grøn – alle fra Sandefjord.
  Og til sist Sicilia
  Petronelle, födtfødt 24 april 1793[xix].
  Kirsten Pernille döde,
  1793 og døpt[xxii]. Denne gangen ble fadrene mad: Susanna Hiorth; Jfr Anne Cathrine Hvidt; Hr Lieutn Friderich Grønvold; Sr Abraham Bøchman; og Sr Johannes Nielsen Grøn.
  Wilhelms tredje kone, Kirsten Pernille, døde
  litt over
  ...
  Petronelle ble födt[xx],født[xxiii], og det
  ...
  vel rimelig aaå anta at
  ...
  Hvidt, en söstersøster av hans
  ...
  – ble döptdøpt[xxiv] 12 januar 1796[xxi], men det er ikke umulig at de hadde flere barn senere.1796. Fadrene var Fru Ragne Grønvold; Jfr Margrethe Holch; Hr Lieutn Friderich Grønvold; Hr Ole Mørch; og Sr Peder Engvoldsen.
  Noen år senere, i 1798, ble Wilhelm omtalt offentlig i rosende ord – samme med to andre fra Sandefjord:
  “Ædel Daad[xxii]Daad[xxv]
  ”Nec tihi
  ...
  Se credere mundo”[xxiii]mundo”[xxvi]
  Lucan
  Med fuldest Ret, maae Menneskevennen fryde sig, naar hans Blik iblandt de mange prentelige Bag-vaskelser, som vaare Blade forkynde, engang er saa heldigt, at møde Anmældelse af ædle Handlinger.
  ...
  Saa var Anmælderens indaelle [?] Formeening, der – for at møte muelige Mistydninger - vil paa det høitideligste have erklæret: at ligesom hverken Vendskab eller andre ligesaa mægtige Forbindelser, har buden ham, at vitterliggjøre disse Mænds Roes: saa lidet ville han ogsaa i det motsatte Tilfælde – naar Opfordring dertil berettigede ham – mangle Mod til, at sige de samme, eller andre Folk, ubehagelig Sandheder; med Sal. Lurdorph tænker han, stædse; ”fornøden Sandhed er ine Mand for braaget.
  ck.”
  ...
  reder og kjöpmannkjøpmann hadde han
  ...
  for landbruk ogsaa,også, og det
  ...
  ham til aaå overta Solvang
  ...
  opp de försteførste bygningene der[xxiv].
  Wilhelm
  der[xxvii].
  Wilhelm
  Olsen Goen
  ...
  kjent som "Rike-Olsen”[xxv],"Rike-Olsen”[xxviii], og dödedøde 24 September
  ...
  oktober i Sandar[xxvi]Sandar[xxix].
  [i] Digitalarkivet 1801-telling for 0724 Sandeherred, http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=f18010724&gardpostnr=199&personpostnr=2446&merk=2446#ovre
  [ii]Kildeinformasjon:[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  side 31.
  Permanent

  Permanent
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-34
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426620734.jpg
  [iii]Kildeinformasjon:[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  side 167.
  Permanent

  Permanent
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-171
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610444.jpg
  [iv] 2 Juli, ”Opkaldt efter den dag, hvor jomfru Maria besøgte Johannes døberens mor Elisabeth.” iflg http://www.gourmethaven.dk/solopned/solindex.php?m=7&d=2
  [v]http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=8&filnamn=KF07201737&gardpostnr=1026&personpostnr=1026&merk=1026#ovre
  [vi]Kildeinformasjon:[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  side 91.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-94
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610367.jpg
  [vii] Ketil Firing Hanssen: Gravlagde i Nøtterøy prestegjeld 1686-1814, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=25&filnamn=gr07221686&gardpostnr=3822&personpostnr=5095&merk=5095#ovreKildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1771, side 145.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-148
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630104.jpg

  [viii] Ketil Firing Hanssen: Døypte i Nøtterøy prestegjeld 1738-1790, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=37&filnamn=dp07221738&gardpostnr=3187&personpostnr=25396&merk=25396#ovreKildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1772, side 149.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-152
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630108.jpg

  [ix] Ketil Firing Hanssen: Døypte i Nøtterøy prestegjeld 1738-1790, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=39&filnamn=dp07221738&gardpostnr=2717&personpostnr=21640&merk=21640#ovreKildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1773, side 153.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-156
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630112.jpg

  [x] Ketil Firing Hanssen: Døypte i Nøtterøy prestegjeld 1738-1790, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=25&filnamn=dp07221738&gardpostnr=1785&personpostnr=14188&merk=14188#ovre
  [xi] Ketil Firing Hanssen: Trulova
  Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og vigdedøpte 1774, side 158.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-161
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630117.jpg
  [xi] Sic. Siden forrige barn er håndskriften
  i Nøtterøy prestegjeld 1686-1838, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=vi07221686&gardpostnr=1622&personpostnr=5130&merk=5130#ovrekirkeboken endret, så det er vel kommet en ny prest.
  [xii] Ketil Firing Hanssen: Døypte i Nøtterøy prestegjeld 1738-1790, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=40&filnamn=dp07221738&gardpostnr=3310&personpostnr=26380&merk=26380#ovre
  [xiii]
  Ketil Firing
  ...
  prestegjeld 1686-1814, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=15&filnamn=gr07221686&gardpostnr=4144&personpostnr=5623&merk=5623#ovrehttp://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=25&filnamn=gr07221686&gardpostnr=3822&personpostnr=5095&merk=5095#ovre
  [xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Døde og begravede 1784, side 328.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-338
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630295.jpg

  [xiv] Ketil Firing Hanssen: Døypte i Nøtterøy prestegjeld 1738-1790, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=40&filnamn=dp07221738&gardpostnr=3510&personpostnr=27981&merk=27981#ovre
  [xv]Kildeinformasjon:
  Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Ekteviede 1784, side 338.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-348
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630305.jpg
  [xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1787, side 208.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-212
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630169.jpg
  [xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Døde og begravede 1787, side 333.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-343
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630300.jpg
  [xvii] Se 1764-1 Kirsten Pernelle Willumsdatter Hvidt
  [xviii] Se 174 Wilhelm Hvidt
  [xix] Se Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  side 179.
  Permanent

  Permanent
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-183
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650589.jpg
  [xvi]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Diverse nr. 1 /1 (1709-1871), Ekteviede 1789, side 106-107.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7783&idx_id=7783&uid=ny&idx_side=-91
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061117050091.jpg
  [xvii]Kildeinformasjon:
  [xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  3 (1789-1814), Ekteviede 1790, Fødte og døpte 1791, Ekteviede 1790, side 14.
  Permanent

  Permanent
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-16
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650715.jpg
  [xviii]Kildeinformasjon:[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  side 23.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-25
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650724.jpg
  [xix]Kildeinformasjon:[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  side 33.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-35
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650734.jpg
  [xx]Kildeinformasjon:[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  side 37.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-39
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650738.jpg
  [xxi]Kildeinformasjon:[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  side 58.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-61
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610021.jpg
  [xxii]Se[xxv] Se Norske Intelligenssedler 1798.12.26
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskeintelligenssedler_null_null_17981226_36_52_1
  [xxiii]Antageligvis

  [xxvi] Antageligvis
  et forsøk
  ...
  se credere mundo. ": semundo.":
  se
  http://en.wikiquote.org/wiki/Marcus_Annaeus_Lucanus der
  ...
  engelsk som
  ”His all, as not for self
  Brought into being, but for all the world:
  Such was his creed.”
  [xxiv][xxvii] Roar L.
  http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1999.html
  [xxv][xxviii] Roar L.
  ...
  1999, http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnerhost1999.html
  [xxvi]Kildeinformasjon:

  [xxix] Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  side 101.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-106
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610299.jpg
  (view changes)
  12:54 am

Wednesday, February 18

 1. page 134 HANS DITMANSEN HIMBERG edited Som en yngre sönn av Hans ble født 21 august 1763 og døpt[i] den 28. Fadrene var Mari, Tolf Oubye…
  Som en yngre sönn avHans ble født 21 august 1763 og døpt[i] den 28. Fadrene var Mari, Tolf Oubyes af Tjølling; Anne Iversdatter Houen af Hedrum; Hans Larsen Himberg; Gulik Guliksen Lingum af Tjølling og Hans Åchesen Bøe.
  Foreldrene[ii] var
  Ditman AagesenÅchesen Himberg og Kari Nilsdatter paa Himberg[i] maatteNielsdatter. De ble trolovet 24 februar 1747 og hadde Tolf Nielsen H Unneberg og Hans tjene til livets opphold paa annet vis: han gikk til sjös: et ikke sjeldent valg.Larsen Himberg som kausjonister. Vielsen[iii] fant sted 23 mars samme år.
  Himberg er,
  ...
  kommunene i Norge[ii]Norge[iv] - og hervärendeherværende forfatter haaperhåper at byraakratenebyråkratene klarer aaå holde fingrene
  ...
  pussige isolasjon!
  Han

  Første barn bar dødfødt. Et lite men livløst pikebarn som
  ble födt 21 august 1763bragt til verden[v] første juledag 1747.
  Ved neste forsøk gikk det bedre. Sønnen Aache ble født 17 november 1748. Han ble døpt[vi] lørdag 7 samme måned
  og döpt[iii] den 28; foreldrene var Ditmanfikk da fadrene Guri, Hans Himbergs; Anne Nielsdatter Raastad; Gullik Mathiæsen Lingum i Tjølling Sogn; Knud Hougen i Hedrum Sogn; og Gullich Aachesen HimbergS Raastad.
  Så fulgte en pike. Anne så dagens lys 11 mars 1751
  og Kari Nielsdatter. Fadrene var Mari,ble døpt[vii] 17 samme måned. Da fikk hun fadrene Anne, Corp Hans S Raastads; Siri Gulliksdatter Lingum av Tjølling Sogn; Tolf Oubyes af Tjölling;Nielsen H Unneberg; Niels Gulliksen Bøe; og Gullik Torjersen N Soelberg.
  Mari meldte sin ankomst drøyt to år senere, 3 juni 1753. Hun ble døpt[viii] fem dager senere og fikk fadrene Gunild, Iver Asbjørnrøds av Hedrum; Helvig Tolfsdatter H Unneberg; Gullik Gulliksen Lingum av Tjølling Sogn; Hans Larsen Himberg; og Knud Andersen Houen av Hedrum.
  Året efter, 23 november 1754, døde eldstegutten Aache. Han ble begravet[ix] 1 desember, 1 søndag i advent det året. Han ble litt over seks år gammel.
  Et drøy år senere nedkom Mari med en gutt igjen, det skjedde 7 september 1755. Han ble døpt[x] 14 samme måned og fikk navnet Aache og fadrene Guri, Hans Himbergs;
  Anne Iversdatter Houen afi Hedrums Sogn; Gullik Lingum av Tjøling Sogn; Iver Asbjørnrød av Hedrum; og Tolf Kjær.
  Så varte det litt over to år før neste barn, Helvig, ble født 2 oktober 1757. Hun ble døpt[xi] 9 samme måned og fikk fadrene Anne,
  Hans Kjærs; Ingebor Jensdatter Himberg; Rasmus Larsen Verenrød av Schee under Stoche; Søen Niels M Sem; og Hans Aachesen Bøe.
  Helvig levet ikke opp. Hun gikk bort 13 januar 1758 og ble begravet[xii] 18 den måneden. Hun levet bare litt over tre måneder.
  Niels kom til verden 5 desember 1758 og ble døpt[xiii] 10 desember. Fadrene ble Anne, Hans N Raastads; Mari Aachesdatter Asbjørnrød af Hedrum; Gullik Gulliksen Lingen av Tjølling; Niels Larsen Lingen av Tjølling; og Tolf Nielsen Pintzle.
  Noe over to år senere fikk Ditman og Mari en pike igjen. De kalte henne Anne – som ville være naturlig hvis den første datteren var død – mend et er ikke funnet noe begravelse for henne – ikke i Sandar, men med alle fadrene fra Hedrum, Tjølling og Stokke kunne hun jo blit syk eller forulykket under et besøk der.
  Hvorom allting er: Anne ble født 24 mai 1761 og døpt[xiv] 31 samme måned. Hun fikk fadrene Helvig, Søren Kjærs; Ingebor Jensdatter
  Himberg; Gulik GuliksenHans Nielsen Raastad; Iver Torsen Hougen av Hedrum; og Jahn Olsen Ouby av Tjølling.
  Hans ble altså født enda to år efter Anne, og ble i sin tur fulgt av lillesøsteren Johanne som så dagens lys annen juledag i 1765. Hun ble døpt[xv] 29 samme måned og fikk fadrene Kari, Søren Kjærs; Live Truelsdatter Himberg; Gullik Gulliksen
  Lingum af Tjöllingfra Tjølling; Tolf Nielsen Oubye av Tjølling; og Hans Aachesen Böe.Elgesem.
  Det skulle bli to gutter til: Gullik som ble født 11 mai 1768 og døpt[xvi] 15 samme måned.
  Han fikk fadrene Kari, Søren Kjærs; Mari Larsdatter Oubye av Tjølling; Jacob Olsen Hougen av Hedrum; og Matthis Gullisen Lingum av Tjølling.
  To år senere døde lille Johanne, litt over 4 år gammel; det var 13 mai 1770. Hun ble begravet[xvii] 20 samme måned.
  Om høsten det året kom Ditmans og Maris siste barn til verden. Søren så dagens lys 13 oktober 1770 og ble døpt[xviii] 21 samme måned. Han fikk fadrene Mari, Hans Aachesen Elgesems; Anne Carlsdatter Schindmoe av Hedrum; Hans Nielsen Houan; Tolf Nielsen Oubye av Tjølling; Matthis Gulliksen Lingum av Tjølling.
  Hans
  ble konfirmertkonfirmert[xix] 19 söndagsøndag efter treenighet 1778, efter aaå ha kommet gjennom overhöringen[iv].
  I 1801[v] finner vi Hans bosatt i Sandefjord, i hus
  overhøringen og ble ført opp som nummer 4 av de 26 pikene i östre Gadekulletsammenmedregnet de 29 pikene var de 55 ungdommer for presten denne høsten.
  Som en yngre sønn av Ditman Ågesen og Kari Nilsdatter på Himberg[xx] måtte Hans tjene til livets opphold på annet vis: han gikk til sjøs: et ikke sjeldent valg. Men både det og at han ikke gjorde noe
  med konen, Anne Margrethe Steen.rettsvirkninger synlige for kirken gjør at man ikke ser noe til ham på noen år.
  Hans mor døde, 58 år gammel, 11 september 1785. Karen, Ditman Aagesens Himberg ble begravet[xxi] 18 september. Det ble ringt i kirken.
  Faren giftet sg på ny knappe tre år senere, denne gangen med Marte Larsdatter. De ble trolovet 7 mai 1788 og hadde Isach Svendsen V Lingelem og Peder Erichsen Torp som kausjonister. Vielsen[xxii] fant sted 13 juni samme år.
  Ditman Aachesen ble knappe 65 år gammel og døde, bosatt på øvre Lingelem, knappe tre år senere.
  Han ble begravet[xxiii] 14 april 1791.
  Hans Ditmansen dukker opp igjen i forbindelse med at han gifter seg. Den utkårede
  var da 40 aar,Anne Margrethe Steen[xxiv], muligvis datter av klokkeren Mogens Steen: hennes opphav er utydelig og hun litt eldre – 47[vi]. De to har ingen barn boende hos seg. De hadde faatt en datter,kan være født i Larvik hvorfra faren kom til Sandefjord. Hans og Anne Margrethe ble viet[xxv] efter kongelig bevilling 5 oktober 1792.
  Datteren
  Karen Dortea: hunDortea ble födtfødt 25 februar 1793 og döpt[vii]døpt[xxvi] 3 mars;
  ...
  ikke: hun dödedøde 16 dager
  ...
  og ble begravet[viii]begravet[xxvii] den 15 den maaneden.
  Barnlösheten efter dette blir bekreftet gjennom skiftet efter Anne Margrethe Steen i 1812
  måneden.
  Det ser ikke ut til at det ble noen flere barn
  - det vrimler av nevöerI 1801[xxviii] finner vi Hans og nieser, men ingen barn kommer til syne[ix]. Anne Margrethe dödebosatt i 1810[x].
  I registeret over skifteforretningen er det ogsaa registrert at Hans Ditmansen
  Sandefjord, i 1801 gjennomförte et radikalt karriere-skifte: i folketellingen er han skipper:hus nummer 26 i skifteregisteret finner vi at han under ”stilling” beskrives som ”klokker i Sandefiord”. I det samme registeret faar vi ogsa vite at Hans döde kort tid efter 28 mai 1801[xi], datoen for et testamente opprettet mellom ektefellene.østre Gade – sammen med konen, Anne Margrethe Steen. Han var da 40 år, hun litt eldre – 47[xxix]. De to har ingen barn boende hos seg.
  Som skipper
  ...
  forholdsvis sunn ökonomi,økonomi, og man
  ...
  husholdet i 1801-folketellingen innholdt en ”Tjenestepiige”; paa den annen
  ...
  pyntet man paa inntekten ved aaå ha to
  ...
  den 25 aarår gamle Jens
  ...
  midler”, Anne SörensdatterSørensdatter Melsom.
  [i] Erling Granholt, Haughemslektene fra Sandar

  Hans døde forholdsvis ung
  del 7, pp225-226, se http://www.sveinaagemathisen.net/gjallarhorn/pdf_filer/Haughemslekta%20Sandar%20del%207.pdf Et anetreselv for sin tid. Han ble 38 år gammel og ble begravet[xxx] 2 juli 1801. Det kan inspiseres her: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=PED&db=carol_leatham&id=I92733
  [ii]http://no.wikipedia.org/wiki/Enklave_og_eksklave#Land_som_ogs.C3.A5_er_enklaver
  [iii]Kildeinformasjon:
  ha vært et ventet dødsfall, altså at han var syk, for det ble opprettet testamente[xxxi] mellom ektefellene 28.05.1801.
  Anne Margrethe levet videre i Sandefjord og døde i 1810[xxxii]. Madame Anne Magrete Himberg i Sandefjord ble begravet[xxxiii] 10 februar 1810. Hun ble 56 år gammel.
  At ekteparet var barnløse blir bekreftet gjennom skiftet efter Anne Margrethe Steen i 1812 - det vrimler av nevøer og nieser, de fleste i eller omkring Sandefjord, men ingen barn kommer til syne[xxxiv].
  I registeret over skifteforretningen er det også registrert at Hans Ditmansen en gang gjennomførte et radikalt karriere-skifte: i folketellingen er han skipper: i skifteregisteret finner vi at han under ”stilling” beskrives som ”klokker i Sandefiord”. Ifølge Lorens Berg var dette noe han gjorde på midlertidig basis i 1791: Klokker Sr. Mogens Steen døde 18 oktober 1790 og ble begravet[xxxv] 25 samme måned, og det var vel i den forbindelse at han hjalp til – og i den forbindelse ble bedre kjent med Frk Steen som han senere giftet seg med. Fra 1795 overtok Hans Tveten[xxxvi] som klokker – han var også organist – og ble i stillingen til han døde i 1838.
  [i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 85.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-88
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650494.jpg
  [ii] Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-88
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650494.jpg
  [iv]Kildeinformasjon:[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1746-1747, side 157.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-160
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650566.jpg
  [iv]http://no.wikipedia.org/wiki/Enklave_og_eksklave#Land_som_ogs.C3.A5_er_enklaver
  [v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 39.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-41
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650447.jpg
  [vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1748, side 42.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-44
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650450.jpg
  [vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 49.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-52
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650458.jpg
  [viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 49.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-52
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650458.jpg
  [ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1755, side 228.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-232
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650638.jpg
  [x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1755, side 62.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-65
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650471.jpg
  [xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 68.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-71
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650477.jpg
  [xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1758, side 232.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-236
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650642.jpg
  [xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1758, side 71.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-74
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650480.jpg
  [xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1761, side 78.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-81
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650487.jpg
  [xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1766, side 92.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-95
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650501.jpg
  [xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1768, side 98.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-101
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650507.jpg
  [xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1770, side 248.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-252
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650658.jpg
  [xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1770, side 104.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-107
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650513.jpg
  [xix] Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
  [v] Digitalarkivet, 1801-telling for 0724 Sandeherred, http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=f18010724&gardpostnr=178&personpostnr=2335&merk=2335#ovre
  [vi]Digitalarkivet1801-telling for 0724 Sandeherred, http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=f18010724&gardpostnr=178&personpostnr=2335&merk=2335#ovre
  [vii]Kildeinformasjon:
  [xx] Erling Granholt, Haughemslektene fra Sandar – del 7, pp225-226, se http://www.sveinaagemathisen.net/gjallarhorn/pdf_filer/Haughemslekta%20Sandar%20del%207.pdf. Et anetre kan inspiseres her: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=PED&db=carol_leatham&id=I92733
  [xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1785, side 272.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-278
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650684.jpg
  [xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1788, side 179.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-183
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650589.jpg
  [xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1791, Trolovede 1791, side 20.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-22
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650721.jpg
  [xxiv]Se Anne Margrethe Steen
  [xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1792, Ekteviede 1792, side 29.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-31
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650730.jpg
  [xxvi] Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-33
  Permanent

  Permanent
  bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650732.jpg
  [viii]Kildeinformasjon:

  [xxvii] Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-38
  Permanent

  Permanent
  bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650737.jpg
  [ix] Digitalarkivet

  [xxviii] Digitalarkivet, 1801-telling for 0724 Sandeherred, http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=f18010724&gardpostnr=178&personpostnr=2335&merk=2335#ovre
  [xxix] Digitalarkivet1801-telling for 0724 Sandeherred, http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=f18010724&gardpostnr=178&personpostnr=2335&merk=2335#ovre
  [xxx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1801, side 191.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-174
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610134.jpg
  [xxxi]
  Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=9&filnamn=sk07071672&gardpostnr=1587&personpostnr=11131&merk=11131#ovre
  [x]Kildeinformasjon:
  http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000615088
  [xxxii] Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-186
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610146.jpg
  [xi]Kildeinformasjon:[xxxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  ...
  og begravede 1801,1810, side 191.202.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-174http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-186
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610146.jpg
  [xxxiv] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000615088
  [xxxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1790, Døde og begravede 1790, side 12.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-14

  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610134.jpg
  Det ser ut til at han döde eller ble begravet 2 juli 1801.
  http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650713.jpg
  [xxxvi]Lorens Berg p 159

  (view changes)
  7:16 am

Monday, September 22

 1. page 218 OLE CHRISTIANSEN REINERT edited ... Sönnen Ole Christian ble födt 7 og döpt[v] 10 desember 1796. I kirkeboken er han oppfört som s…
  ...
  Sönnen Ole Christian ble födt 7 og döpt[v] 10 desember 1796. I kirkeboken er han oppfört som sönn av Oline Reijersdatter först, slik skikken var ved barnefödsler utenfor ekteskap. I dette tilfelle er det ogsaa notert at dette var Olines annet leijermaal: ikke bra naar man tar i betraktning at hun bodde paa prestegaarden. Fadrene ved daapen var Maren Sophia Reinert; Anne Monsdatter; Niels Olsen Klavenes; Anders Nielsen og Lars Olsen. Faren til barnet er oppgitt aa väre Ole Christiansen Reinert fra Sandefjord. Vaar mann.
  Fire aar senere faar det samme paret en datter, Berthe Marie[vi][vii], i dette tilfelle er det ikke noe som tyder paa at barnet ble betraktet som uekte, saa de maa ha giftet seg i mellomtiden. Det har, imidlertid, ikke lykkes aa finne dokumentasjon for en vielse. Dessuten, Oline er oppfört som ”ektefelle” i skiftet[viii] efter Ole Christiansen i 1806/1807.
  ...
  viser at Berthe MarieOline har brukt
  Og, til slutt – bokstavelig talt – leser man i skiftet at båtsmann Ole Christiansen Reinert var ”død for nogen tiid siden i Neucastel”.
  [i]Digitalarkivet1801-telling for 0724 Sandeherred, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=69&filnamn=f18010724&gardpostnr=192&personpostnr=2422&merk=2422#ovre
  (view changes)
  1:58 am

Friday, August 22

 1. page 1 Anne Svendsdatter Lindberg edited 1 Anne Svendsdatter Lindberg Anne Anne Svendsdatter ble ... Hansen Skilbred. Hun ser ut ti…
  1 Anne Svendsdatter Lindberg
  Anne
  Anne Svendsdatter ble
  ...
  Hansen Skilbred.
  Hun ser ut til aa ha blitt konfirmert[2] i Sandar i 1774 – og man kan notere seg at i samme kull finner man Helvig Kirstine Lindberg, Annes fremtidige svigerinne, fra Sandefjord, senere gift med skibsrederen Isaach Waale[3].
  Anne og Andreas (Duus) Lindberg ble trolovet onsdag 28 oktober 1789 og viet 27 November[4]: det var visst litt hastverk, for eldstesönnen - Eylert Johan- ble födt allerede 20 januar fölgende aar[5]! Kausjonister var Sr Peter Wright og Ejlert Bruun – begge fra Sandefjord.
  (view changes)
  2:19 am
 2. page 1 Anne Svendsdatter Lindberg edited Anne 1 Anne Svendsdatter Lindberg Anne Svendsdatter ble ... 12 og döpt[i] döpt[1] 19 desemb…
  Anne1 Anne Svendsdatter Lindberg
  Anne
  Svendsdatter ble
  ...
  12 og döpt[i]döpt[1] 19 desember
  ...
  ha blitt konfirmert[ii]konfirmert[2] i Sandar
  ...
  Helvig Kirstine Lindberg[iii],Lindberg, Annes fremtidige
  ...
  skibsrederen Isaach Waale[iv].Waale[3].
  Anne og
  ...
  viet 27 November[v]:November[4]: det var
  ...
  - Eylert Johan[vi]-Johan- ble födt
  ...
  januar fölgende aar[vii]!aar[5]! Kausjonister var
  ...
  tre dötre: Susanna[viii]Susanna (ca. 1792); Anne Elisabeth[ix]Elisabeth (ca. 1794), og Andrea Maria[x]Maria (ca. 1796)
  ...
  8 og döpt[xi]döpt[6] 16 november
  ...
  var födt 89 og döpt[xii] 16döpt[7] 17 november 1792;1794; fadrene var Madame Anne Cathrine Gogstad;Mad: Lie; Jfr Berthe Helene Olsen; Wisiteur Hald;Johanne Amalie Thue; Sr Christopher Thue; Sr Bendt LindbergLindberg; og Ole Christian Grön.Hans Johannesen Grøn.
  Yngstepiken, Andrea Maria, ble födt 15 og döpt 25 okotber 1796, fadrene var Petrine Svendsdatter Berg; Maren Madsdatter; Guttorm Truelsen; Henrik Johan Smitt; og Hans Johannesen Grön – alle fra Sandefjord.
  I 1801[xiii] bodde Anne og familien i hus nummer 1 i östre Gade. FörFör folketellingen var
  ...
  Westindien” i 1800,1800[8], saa Anne
  ...
  blitt enke.
  Utenom
  Kanskje det var for aa hjelpe til med barna bodde ogsaa den 74 aar gamleat baade moren Anne Johnsdatter[xiv] i huset, og ogsaa sösteren Helvig Svendsdatter[xv] paa 46. Begge disse ”Lever af sine hænders giærning” og kan vel väre kommet i huset for aa hjelpe til efter Andeas bortgang.var der?
  Aa miste
  ...
  til sine børn”[xvi].
  Anne Svendsdatter Lindberg döde i mai 1821, 68 aar gammel, og ble begravet[xvii] 9 mai.
  [i]Kildeinformasjon:
  børn”[9].
  Det er forelöbig ikke lykkes aa finne ytterligere informasjon om Annes liv efter 1801.
  [1] Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  1757, side 66.Permanent66.
  Permanent
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-69 Permanent
  Permanent
  bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650475.jpg[ii]Kildeinformasjon:http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650475.jpg
  [2] Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  1770-1774, side 140.Permanent140.
  Permanent
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-143Permanenthttp://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-143
  Permanent
  bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650549.jpg[iii]Se 282 Helvig Kirstine Lindberg[iv]http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650549.jpg
  [3]
  Se 281 Isaach Waale[v]Kildeinformasjon:Waale
  [4] Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  1789, side 7.Permanent7.
  Permanent
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-10Permanenthttp://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-10
  Permanent
  bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650709.jpg[vi]Se 2 Eylert Johan Lindberg[vii]Kildeinformasjon:http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650709.jpg
  [5] Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  1790, side 8.Permanent8.
  Permanent
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-11Permanenthttp://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-11
  Permanent
  bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650710.jpg[viii]Se 3 Susanna Lindberg[ix]Se 4 Anne Elisabeth Lindberg[x]Se 5 Andrea Maria Lindberg[xi]Kildeinformasjon:http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650710.jpg
  [6] Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  1792, side 27.Permanent27.
  Permanent
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-29Permanenthttp://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-29
  Permanent
  bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650728.jpg[xii]Kildeinformasjon:http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650728.jpg
  [7]Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  ...
  og døpte 1792,1794, side 27.Permanent43.
  Permanent
  sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-29Permanenthttp://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-46
  Permanent
  bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650728.jpg[xiii]http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=sk07071672&gardpostnr=1439&personpostnr=10179&merk=10179#ovre [xiv]Se 6 Anne Johnsdatter[xv]Se 7 Helvig Svendsdatter[xvi]http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610006.jpg
  [8]http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=sk07071672&gardpostnr=1439&personpostnr=10179&merk=10179#ovre
  [9]
  Digitalarkivet, 1801-telling
  ...
  et resultat avuvitenhet,av uvitenhet, men det
  ...
  kommer fra ”byen”.[xvii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1821, side 106.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-111 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610304.jpg”byen”.
  (view changes)
  2:19 am

Thursday, July 31

 1. page 133 RAGNE RASMUSDATTER AUVE edited ... Ragne ble födt i Sandefjord, hun kom til verden 3 oktober 1789 som datter av Anna, hustruen ti…
  ...
  Ragne ble födt i Sandefjord, hun kom til verden 3 oktober 1789 som datter av Anna, hustruen til Rasmus Haraldsen, og ble döpt[iii] 9 samme maaned; ved den anledningen fikk hun fadrene Anna Maria Amundsdatter; Ingeborg Törgersdatter; Gierth Christiansen; Hans Rasmussen; og Niels Asbiörnsen – alle fra Sandefjord.
  Innförselen i kirkeboken begynner med Anna – uten efternavn – slik som er vanlig ved födsler utenfor ekteskap. I dette tilfelle er det ikke anfört at noe slik er skjedd, men det er paafallende at det er notert at Rasmus Haralsen paa Sandefjord forlot denne jammerdal den 6 og ble gravlagt[iv] den 10 januar 1789: akkurat i tide til aa kunne väre Ragnes far – teoretisk, i det minste. Om han var det, eller om en nybakt enke hadde sökt tröst der hun fant den, er vel ikke noe man kan vente aa finne ut av. Samtiden synes aa ha behandlet saken paa dannet vis, og ikke lavet noe synderlig leven av det hele.
  ...
  knappe tre kiolometerkilometer med bil
  [i] Se 129 Hans Rasmusen Auve
  [ii] Digitalarkivet, 1801-telling for 0724 Sandeherred; http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=f18010724&gardpostnr=177&personpostnr=2334&merk=2334#ovre
  (view changes)
  8:24 am

Saturday, July 26

 1. page 206 ELLEF CHRISTOPHERSEN edited ... av yrke ”dagarbeyder” «dagarbeyder» - bodde[i] ... syv aar. ”Ellev” Ellev ble födt…
  ...
  av yrke ”dagarbeyder”«dagarbeyder» - bodde[i]
  ...
  syv aar.
  ”Ellev”

  Ellev
  ble födt paa övrefødt på øvre Hasle 19
  ...
  1764 og döpt[ii]døpt[ii] Sankthansdagen – ”Festo«Festo Jo. Bapt.”Bapt.» - den
  ...
  Ane Hans öø Hasles, Ellen
  ...
  ö Hasle.
  Konfirmasjonen[iii]

  Foreldrene var Christopher Ellefsen og Berte Andersdatter; de trolovet seg 13 april 1747 og hadde Knud Rasmussen Hasle og Christen Pedersen Kollerød som kausjonister. Vielsen[iii] fant sted 8 juni 1747.
  Christopher hadde vært gift tidligere – med en Elisabet Hansdatter som var enke efter Niels Olsen ø Hasle: fra før hadde hun barna Astri og Hans. Astri ble døpt[iv] 27 februar 1737 og Hans[v] 4 søndag efter Hellig Tre-kongers i 1740.
  Niels Olsen døde 24 januar 1741 og ble begravet[vi] trefoldighets-søndag. Han ble 38 år gammel.
  Christopher og Elsebeth ble trolovet 14 april 1742 og hadde som kausjonister Amun Tolfsen Hunsrød og Lars Larsen Hasle. Vielsen[vii]
  fant sted 20 söndagjuni 1742.
  Den felles datteren, Ellen, kom til verden våren efter, 8 april. Hun ble døpt[viii] «Fest. Virid».
  Elsebeth døde 31 jul 1746 og ble begravet[ix] 3 august. Hun var noe over 43 år gammel.
  Og et knapt år senere giftet altså Christopher seg påny. Første barn lot ikke vente på seg: Elsebeth ble født 26 februar og døpt[x] 3 mars 1748. Fadrene ble Anne, Amun Thues; Anne Andersdatter Houan; Lars Thue; Jens Gulmunsen [?] Hasle; og Christen Nielsen fra Ringdal i Hedrums Sogn.
  Halvannet år senere fulgte Anders – han kom til verden 11 november 1749 og ble døpt[xi] 16 samme måned. Fadrene var Anne, Jens Hasles; Mari Svensdatter Hasle; Knud Rasmusen Hasle; Jens Gulmunsen [?] Hasle; og Christopher Svensen Hasle.
  Så gikk det nesten tre år før neste barn kom til verden: det var en pike og hun fikk navnet Abigail. Hun så dagens lys 5 og ble døpt[xii] 10 september 1752 og fikk fadrene Anne, Jens Hasles; Dorthe Andersdatter Hasle; Knud Rasmussen Hasle; Jens Gulmunsen [?] Hasle; og Christopher Svensen Hasle.
  Nok en bror, Aache, så dagens lys 14 april og ble døpt[xiii] 20 samme måned i 1755. Hun fikk fadrene Anne, hans Nielsen Ø Hasles; Dorthe Andersdatter Hasle; Knud Rasmussen Hasle; Sven Olsen Hasle; og Hans Nielsen Hasle.
  Anne kom til verden 22 april 1758 og ble døpt[xiv] 25 samme måned – hun fikk som fadre Anne Hans Ø Hasles; Ellen Povelsdatter Hasle; Knud Rasmussen Hasle; hans Nielsen Hasle; og Sven Olsen Hasle.
  Dernest ble det en gutt igjen, Ellef. Han ble født 8 og døpt[xv] 13 januar 1761 og for ham ble fadrene Anne, Hans Ø Hasles; Mari Svensdatter Hasle; Sven Olsen Hasle; Hans Nielsen Hasle; og Anders Andersen Hasle.
  Året efter, straks oppunder jul, døde fem av disse barna. Elsebet først, 12 desember; dernest Anne 15 desember. De ble begravet[xvi], begge to, 19 desember 1762. Presten noterte at de var søstre.
  Natten til 20 desember, akkurat efter søstrenes begravelse døde brødrene Anders, Aache; og Ellef – de ble begravet[xvii] annen juledag.
  Christopher og Berthe fortsatte – ifølge Lorens Berg – å drive gården til 1774, da de overlot den til svigersønnen Kristoffer Andersen som hadde giftet[xviii] seg med Abigail 9 juli det året – da var Ellef 10 år gammel eller så.
  Ellef ble konfirmert[xix] 20 søndag
  efter trefoldighet
  ...
  1780 og seks aarer ført opp som nummer fire av 29 gutter.
  Seks år
  senere giftet han seg.
  Vielsen[iv]
  seg; vielsen[xx] fant sted
  ...
  sted. Johanne Cathrina[v]Cathrina[xxi] var födtfødt og oppvokst
  ...
  var noen aarår eldre – hun var födtfødt i 1758.
  Det er ikke slaatt fast naar

  Ærbare 12 måneder senere fikk paret sitt første barn. Det var en pike og hun fikk navnet Inger Johanne. Hun kom til verden i Sandefjord 21 og ble døpt[xxii] 29 november 1787 og fikk fadrene Ellen, Niels Michelsens; Johanne Ellefsdatter; Mathias Nicolaisen; Niels Amunsen; og Giert Jahnsen – alle fra Sandefjord.
  Efter det ble det utelukkende sønner. Ett år og en dag senere, 22 november 1788, ble Christopher født. Han ble døpt[xxiii] 28 samme måned og fikk fadrene Maren Sophia, Giert Christiansens; maren Ditmandsdatter; Peder Møller; Christopher Andersen Haasle; og Niels Joens Pyntestuen.
  Jacob kom til verden 9 oktober 1790 og ble døpt[xxiv] 18 samme måned. Han fikk fadrene Christine, Thor Sørrensens; Ellen Sørrensdatter; Christopher Ellefsen Hasle; Thor Sørrensen; og Niels Sørrensen – alle uten Christopher Ellefsen fra Sandefjord.
  Anders fulgte. Det skjedde 2 februar 1792 og han ble døpt[xxv] 8 den måneden. Fadrene var Abigael Christophersdatter Hasle; J. Idde Olsdatter, Sandefjord; Thor Sørensen, Sandefjord; Ole Olsen, Sandefjord; og Hans Christophersen Hasle.
  Abraham så dagens lys 22 februar 1796 og ble døpt[xxvi] 28 samme måned. Denne gangen ble fadrene Gunil Larsdatter; J: Anne Rasmusdatter; Christopher Andersen Hasle; Niels Sørensen; og Hans Christophersen.
  Og, til slutt,
  Ellef som meldte sin ankomst 15 oktober 1797 og ble døpt[xxvii] 24 samme måned. Han fikk fadrene Anna Hansdatter Gogstad; J: Anne Cathrine Christophersdatter Hasle; Ole Michelsen; Niels Aasmunsen; og Hans Christophersen döde.Hasle.
  Ellef levet ikke opp. Han døde allerede på senvinteren året efter og ble begravet[xxviii] 7 mars 1798.
  Ellef Christophersen døde i Sandefjord da han var i slutten av firti-årene og ble begravet[xxix] 24 april 1812. Han ble 47 år gammel.
  Johanne Cathrine levet videre i Sandefjord. I 1825[xxx] finner man henne som enke i hus nummer 48, der også sønnen Christopher – nå styrmann og gift med Randi Svennungsdatter som han har tre barn med: Ellef (9); Maren Kirstine (5); og Svennung (3). Sist men ikke minst, den yngre broren Abraham bor der. Og der ble hun nok til hun døde, 78 år gammel, 29 mars 1834. Hun ble begravet[xxxi] 4 april. Hun var fattiglem og døde av alderdom.

  [i]Digitalarkivet1801-telling for 0724 Sandeherred, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=f18010724&gardpostnr=191&personpostnr=2409&merk=2409#ovre
  [ii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 87.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-90
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650496.jpg
  IfölgeIfølge “Vestfoldslekt” var
  ...
  http://www.vestfold-slekt.net/cgi-bin/db.cgi?db=0724Dopte1&Aar=&Fornavn=Ellef&Fodested=&Kjoenn=---&Fornavn_far=&Etternavn_far=&Fornavn_mor=&Etternavn_mor=&keyword=&ma=off&mh=10&sb=0&view_records=Start+s%F8k
  [iii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1746-1747, side 157.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-160
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650566.jpg
  [iv]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1737, side 11.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-13
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650419.jpg
  [v]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 18.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-20
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650426.jpg
  [vi]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1741, side 208.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-212
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650618.jpg
  [vii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1742, side 154.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-157
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650563.jpg
  [viii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1743, side 26.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-28
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650434.jpg
  [ix]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1747, side 217.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-221
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650627.jpg
  [x]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1748, side 40.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-42
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650448.jpg
  [xi]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1750, side 45.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-47
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650453.jpg
  [xii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1752, side 53.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-56
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650462.jpg
  [xiii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1755, side 61.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-64
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650470.jpg
  [xiv]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1758, side 69.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-72
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650478.jpg
  [xv]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1761, side 77.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-80
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650486.jpg
  [xvi]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1763, side 239.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-243
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650649.jpg
  [xvii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1763, side 239.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-243
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650649.jpg
  [xviii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1773-1775, side 171.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-175
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650581.jpg
  [xix]Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
  [iv]Kildeinformasjon:[xx]Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-182
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650588.jpg
  [v][xxi] Se 207
  ...
  Cathrina Jacobsdatter
  [xxii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1788, side 284.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-291
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650697.jpg
  [xxiii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1788, side 147.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-150
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650556.jpg
  [xxiv]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1790, side 11.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-13
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650712.jpg
  [xxv]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, side 23.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-25
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650724.jpg
  [xxvi]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, side 59.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-62
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610022.jpg
  [xxvii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1797, side 74.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-77
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610037.jpg
  [xxviii]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1798, Trolovede 1798, side 84.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-87
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610047.jpg
  [xxix]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1812, side 204.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-188
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610148.jpg
  [xxx]http://vf.disnorge.no/system/files/DIS-VF/kilder/sandefjord/Sandeherred_Liste_over_folketallet_i_Sandefjord_den_27._november_1825.pdf
  [xxxi]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1834, side 690-691.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-292
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051125.jpg

  (view changes)
  11:37 pm

Friday, July 25

 1. page 315 ERICK GRØN edited Erick Grøn og familien bodde i 1801 i hus 24 i Væstre Gade[i], bare noen skritt fra skipsreder-koll…
  Erick Grøn og familien bodde i 1801 i hus 24 i Væstre Gade[i], bare noen skritt fra skipsreder-kollegaen Isaach Waale[ii].
  ...
  Inger Thorsdatter somesom han ble
  ...
  seg for förste gang[iv].første gang[iv].'
  Av yrke var han ”Handelsmand«Handelsmand og skibsreeder”,skibsreeder», og det
  ...
  hatt det romslig:forutenromslig: foruten konen og
  ...
  barn fra försteførste ekteskap i
  ...
  til hennes avdödeavdøde mann, hvilket
  ...
  da mannen döde.
  I
  døde. I tillegg var
  ...
  synes ikke aa väre födtå være født i Sandefjord
  ...
  Inger Thorsdatters försteførste mann, Anders
  ...
  en Erich döpt[vii]døpt[vii] i Kierringvig;
  ...
  ut til aaå väre Berthe
  ...
  ble konfirmert[ix] vaaren[x]våren[x] 1776. Et par-tre aarår tidligere dödedøde losen Hans
  ...
  Kierringvig, 51 aarår gammel, han
  ...
  11 mars. Saa langt den
  ...
  listen – Ii ministerialboken finner
  ...
  Hans Ericsen GrönGrøn Junior [?] – ”Lotz«Lotz i Kierringvig”Kierringvig» – ble
  ...
  kom fra FjälbackaFjällbacka i Båhuslen
  ...
  den svenske overtagelsen-overtagelsen - og andre
  ...
  engasjement i baadebåde losvirksomhet, brennevin,
  ...
  andre steder[xiii]
  Naar Erick Grön

  Når Erick Grøn
  kom til
  ...
  spasere dit paa et par
  ...
  giftet[xiv] Erick GrönGrøn seg med
  ...
  Anders Andersen döde[xv]døde[xv] 17 juni
  ...
  noen korte maanedermåneder i forveien.
  ...
  ekteskapet ble inngaattinngått efter ”kongelig
  ...
  ”Aagaard-gården”, det naavärendenåvärende Prinsens Gate
  ...
  et hus på kjøpet!
  I 1798 var Erick i Ula sammen med Ole Gogstad og Wilhelm Olsen Goen, der gjorde de en innsats for å berge varer fra et grunnstøtt skip:
  Ædel Daad[xviii]
  ”Nec tihi sed toto gentium Se credere mundo”[xix]
  Lucan
  Med fuldest Ret, maae Menneskevennen fryde sig, naar hans Blik iblandt de mange prentelige Bag-vaskelser, som vaare Blade forkynde, engang er saa heldigt, at møde Anmældelse af ædle Handlinger.
  For en saadan Mand vil følgende Historie være kjærkommen; og for andre skriver man den ikke –
  Efter at Skibet Fædrelandet, ført af Capt. Peter Fridericsen og tilhørende Hans Jørgen Blom i Holmestrand, var, af det vrede Ocean, landsat
  paa kjöpet!
  Erick
  Uglen, eller Ulen, i Tjøllingsogn ½ Miil, o.s.o. fra Laurviig, infandte sig sig; men for, med Ædel Velvillie, at bidrage, til Skib og Godsers Frelse.
  Til den Ende, erhverve de sig, af Vedkommende, Forlov til at lægge Haand paa Sagen. Fra Fridericsværnsværf, laante diss Tienstfærdige Mænd de Redskaber, som ernødigedes, og selv forskaffede de den fornødne Folkehjelp. Om Høje Tid saa man nu Virkningen af deres Iver: den paastaaelige Klippe maatte overlade dem sit Rov, og dette bragte man derefter, under Pompen og Møie, til Hølenshavn, ¼ Miil fra Uglen. Calumniens Furie sov aldrig; følr og under Arbejdet søgte denner at give handlingen en falsk Colorit, og characteriserede det hele Anlæg, for en Tossestræg-; men, pludselig blev den nu from.
  Som disse Ædle Sandefjordsmænd, under Redningen, viiste den mest virksomme Menneskekiærlighed; saa viiste de ogsaa bagefter, hv or frie deres Hjrerter vare for Egennytte, denne saa almægtige Bevægaarsag for vore Handlinger.
  Thi da Rederen – rørt af Gladens og Taknæmmelighedens blide Følelser – tilbød disse Folk en Belønnig af 300 Rdlr. Saa undsloge de sig fra, at mottage samme. Deres egen Daad, deres Bestræbelsers gode Udfald tiente dem en Løn, dyrebarere for deres Hjerter, end alle Peruus Skatte.
  Kjøbmandene Wilh. Olsen Goen, Eric Grøn og Ole Gogstad var det, som handlede saa ædelt og skjønt: Disse Mænd var det, som – uden Hensigt til Vinding og Roes – have berettiget sig til almeen Agtelse. Opstaaer end ingen Malling for at ovelevere deres Huder til Efterslægten; saa bør dog Samtiden verde vitterlige om samme, og opfordres til at paaskjønne dens Værd.
  Saa var Anmælderens indaelle [?] Formeening, der – for at møte muelige Mistydninger - vil paa det høitideligste have erklæret: at ligesom hverken Vendskab eller andre ligesaa mægtige Forbindelser, har buden ham, at vitterliggjøre disse Mænds Roes: saa lidet ville han ogsaa i det motsatte Tilfælde – naar Opfordring dertil berettigede ham – mangle Mod til, at sige de samme, eller andre Folk, ubehagelig Sandheder; med Sal. Lurdorph tænker han, stædse; ”fornøden Sandhed er ine Mand for braaget.
  ck.”
  Erick
  og Inger
  ...
  barn sammen: Hans[xviii]Hans[xx] (1790), Anthoni
  ...
  – hun dödedøde antagelig som smaabarn,småbarn, Inger Maria
  ...
  (1801).
  Erick Grön dödeGrøn døde i Sandefjord[xix]Sandefjord[xxi] 9 januar
  ...
  18 samme maaned.måned.
  [i] Folketellingen for 0724 Sandherred i 1801, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=f18010724&gardpostnr=209&personpostnr=2516&merk=2516#ovre
  [ii] Se 285 Isaach Waale
  ...
  [x]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Ministerialbok nr. 3 (1735-1778), Konfirmerte 1775-1778, side 172.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8230&idx_id=8230&uid=ny&idx_side=-164
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427620554.jpg Ihttp://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427620554.jpgI denne innförselen
  [xi]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tjølling, Diverse nr. 1 (1700-1813), Kronologisk liste 1773, side 64-65.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8232&idx_id=8232&uid=ny&idx_side=-35
  ...
  [xv]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, Døde og begravede 1789, side 5.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-8
  Permanent bildelenke:http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650707.jpgbildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650707.jpg
  [xvi] Se Arne H. Lund: ”Aagaard-gården: et handels- og bolighus i mer enn 200 år”, i serien ”Kulturminner” utgitt av Sandar Historielag i Sandefjord i 1989; tilgjengelig gjennom http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnervar1989.html. Informasjon fra denne publikasjonen er brukt ogsaa i 315 Erick Grøn
  [xvii] Folketellingen for 0724 Sandherred i 1801, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=f18010724&gardpostnr=209&personpostnr=2516&merk=2516#ovre
  [xviii][xviii]Se Norske Intelligenssedler 1798.12.26
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskeintelligenssedler_null_null_17981226_36_52_1
  [xix]Antageligvis et forsøk på å bruke sitatet ” " Nec sibi sed toti genitum se credere mundo. ": se http://en.wikiquote.org/wiki/Marcus_Annaeus_Lucanus der uttrykket oversettes til engelsk som
  ”His all, as not for self
  Brought into being, but for all the world:
  Such was his creed.”
  [xx]
  Se 319 Hans Grøn
  [xix]Kildeinformasjon:

  [xxi]Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-119
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610312.jpg
  (view changes)
  11:20 pm

Thursday, July 24

 1. page 149 OLE THORSEN GOGSTAD edited ... boende hos seg[i]. seg[1]. Ole var ... 12 og döpt[ii] döpt[2] 17 desember ... trefol…
  ...
  boende hos seg[i].seg[1].
  Ole var
  ...
  12 og döpt[ii]döpt[2] 17 desember
  ...
  trefoldighet i 1771[iii].1771[3].
  Femten aar
  ...
  fra samme sted[iv].sted[4].
  Man kan faa et visst intrykk av det sosiale miljöet omkring Ole og Ana Cathrine ved aa see efter hvem de valgte som fadre for barna sine.
  Den eldste[v],eldste[5], Thor, ble
  ...
  3 og döpt[vi]döpt[6] 8 juli
  ...
  samme sted. Thor
  Thor
  ble fulgt
  ...
  förste datteren,
  Fridericke
  Fridericke Sophia Amalia
  ...
  11 og döpt[vii]döpt[7] 16 September
  ...
  Karen Kristina Jörgensdatter[viii]Jörgensdatter[8] (?), Peter
  ...
  samme sted, Wisiteur[ix]Wisiteur[9] Berg, Sr
  ...
  ministerialboken for SanderSandar for den
  ...
  värt ”adoptert”? Johannes,
  Johannes,
  den yngste
  ...
  13 og döpt[x]döpt[10] 18 April
  ...
  Lars Haffalden.
  Naturligvis

  Tre år senere vare Ole i Ula sammen med noen kolleger fra Sandefjord, og gjorde «Ædel Daad»:
  Ædel Daad[i]
  ”Nec tihi sed toto gentium Se credere mundo”[ii]
  Lucan
  Med fuldest Ret, maae Menneskevennen fryde sig, naar hans Blik iblandt de mange prentelige Bag-vaskelser, som vaare Blade forkynde, engang er saa heldigt, at møde Anmældelse af ædle Handlinger.
  For en saadan Mand vil følgende Historie være kjærkommen; og for andre skriver man den ikke –
  Efter at Skibet Fædrelandet, ført af Capt. Peter Fridericsen og tilhørende Hans Jørgen Blom i Holmestrand, var, af det vrede Ocean, landsat paa Uglen, eller Ulen, i Tjøllingsogn ½ Miil, o.s.o. fra Laurviig, infandte sig sig; men for, med Ædel Velvillie, at bidrage, til Skib og Godsers Frelse.
  Til den Ende, erhverve de sig, af Vedkommende, Forlov til at lægge Haand paa Sagen. Fra Fridericsværnsværf, laante diss Tienstfærdige Mænd de Redskaber, som ernødigedes, og selv forskaffede de den fornødne Folkehjelp. Om Høje Tid saa man nu Virkningen af deres Iver: den paastaaelige Klippe maatte overlade dem sit Rov, og dette bragte man derefter, under Pompen og Møie, til Hølenshavn, ¼ Miil fra Uglen. Calumniens Furie sov aldrig; følr og under Arbejdet søgte denner at give handlingen en falsk Colorit, og characteriserede det hele Anlæg, for en Tossestræg-; men, pludselig blev den nu from.
  Som disse Ædle Sandefjordsmænd, under Redningen, viiste den mest virksomme Menneskekiærlighed; saa viiste de ogsaa bagefter, hv or frie deres Hjrerter vare for Egennytte, denne saa almægtige Bevægaarsag for vore Handlinger.
  Thi da Rederen – rørt af Gladens og Taknæmmelighedens blide Følelser – tilbød disse Folk en Belønnig af 300 Rdlr. Saa undsloge de sig fra, at mottage samme. Deres egen Daad, deres Bestræbelsers gode Udfald tiente dem en Løn, dyrebarere for deres Hjerter, end alle Peruus Skatte.
  Kjøbmandene Wilh. Olsen Goen, Eric Grøn og Ole Gogstad var det, som handlede saa ædelt og skjønt: Disse Mænd var det, som – uden Hensigt til Vinding og Roes – have berettiget sig til almeen Agtelse. Opstaaer end ingen Malling for at ovelevere deres Huder til Efterslægten; saa bør dog Samtiden verde vitterlige om samme, og opfordres til at paaskjønne dens Værd.
  Saa var Anmælderens indaelle [?] Formeening, der – for at møte muelige Mistydninger - vil paa det høitideligste have erklæret: at ligesom hverken Vendskab eller andre ligesaa mægtige Forbindelser, har buden ham, at vitterliggjøre disse Mænds Roes: saa lidet ville han ogsaa i det motsatte Tilfælde – naar Opfordring dertil berettigede ham – mangle Mod til, at sige de samme, eller andre Folk, ubehagelig Sandheder; med Sal. Lurdorph tænker han, stædse; ”fornøden Sandhed er ine Mand for braaget.
  ck.”
  Naturligvis
  inneholder listen
  ...
  i 1815 eiet[xi]eiet[11] han det
  ...
  (ingen felles barn)[xii].
  [i]
  barn)[12].
  [1]
  Digitalarkivet, 1801-telling
  ...
  Sandeherred, http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=f18010724&gardpostnr=181&personpostnr=2350&merk=2350#ovre
  [ii]Kildeinformasjon:

  [2]Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-66
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650472.jpg
  [iii]Kildeinformasjon:[3]Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-143
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650549.jpg
  [iv]Kildeinformasjon:[4]Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-182
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650588.jpg
  [v]För[5] För dette hadde
  ...
  1733-1799. http://www.vestfold-slekt.net
  [vi]Kildeinformasjon:

  [6]Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-149
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650555.jpg
  [vii]Kildeinformasjon:[7]Kildeinformasjon: Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-7
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650706.jpg
  Det “ekstra” efternavnet – Schreiborg – er skrevet inn og underlinjert i dokumentet, og det synes naturlig aa knytte det til barnet ikke til en av de andre i teksten, men andre gjetninger kan väre like fruktbare.
  [viii][8] Skriften her
  se ogsaa 34 Karen Kirstine Jørgensdtr.
  [ix][9] Gjetningsvis: dette
  ...
  overordnede tollere.
  [x]Kildeinformasjon:

  [10]Kildeinformasjon:
  Vestfold fylke,
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-54
  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610014.jpg
  [xi][11] Se http://lardex.net/litt_om_historien_til_sandefjordskipene.htm
  [xii]http://www.gamlegjerpen.no/Bygdebok/Follaug/Follaug4.htm

  [12]http://www.gamlegjerpen.no/Bygdebok/Follaug/Follaug4.htm
  [i]Se Norske Intelligenssedler 1798.12.26
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norskeintelligenssedler_null_null_17981226_36_52_1
  [ii]Antageligvis et forsøk på å bruke sitatet ” " Nec sibi sed toti genitum se credere mundo. ": se http://en.wikiquote.org/wiki/Marcus_Annaeus_Lucanus der uttrykket oversettes til engelsk som
  ”His all, as not for self
  Brought into being, but for all the world:
  Such was his creed.”

  (view changes)
  9:34 am

More