Velkommen til Sandefjords Befolkning: fra 1701 til 1845


Dette begynte som en innskytelse, utviklet seg en hobby, og er efter hvert blitt noe som kanskje kan ha en viss verdi for historikere - eller noen av dem. Hvor höy kvaltet arbeidet har vil avgjöre det.

Mye av drivkraften i arbeidet med dette materialet har värt - og er - en overbevisning om at alle mennesker skal huskes, hvis det lar seg gjöre - uansett hvem de var, naar de levet og om de levet en dag eller et aarhundrede.

For aa minnes dem blir det derfor produsert en liten biografi om hvert individ, basert paa kirkeböker og befolkninsregistre, skifteregistre og saa videre og saa bortefter: fortrinnsvis förste-haandskilder, men supplert med annet.

Det er i et hvert fall ambisjonen: forelöbig er det produser mye arbeid for 1762, 1801, og tilveksten i perioden 1801-1825. Slik arbeidet er lagt opp blir det noen en del overlapping, saa tanken er - en gang i fremtiden - aa konsolidere alle biografiene slik at man faar én liste, og "snapshots" fra de arene da det ble gjort systematiske mantall og folketellinger og lignende.

Periodiseringen er valgt fordi 1701 er det tidligst praktiske tidspunktet aa begynne paa i og med at forfatteren er avhengig av aa bruke elektroniske kilder. Enden er valgt fordi det vaar da byen formelt ble nettop det, en by.

Velkommen til aa lese, tenke, gi tilbakemelding eller redigere: det siste krever registrering, men det er ikke vanskelig aa faa til.

Befolkningen 1762 Befolkningen 1801