ALLE INNBYGGERNE I SAMME REKKEFÖLGE SOM I FOLKETELINGEN
1 ANNE SVENDSDATTER LINDBERG
64 PEDER JOHANNESEN BERG
127 BERTHE GUTTORMSDATTER
190 CHRISTEN LORENTZ SØRENSEN
253 OLE ANDERSEN
316 INGER THORSDATTER
2 EYLERT JOHAN LINDBERG
65 ANNE HELVIG BERG
128 KIRSTEN WRIGHT LARSEN
191 SØREN LORENTZ GJERTSEN
254 BERTHE LARSDATTER
317 ANDERS ANDERSEN
3 SUSANNA LINDBERG
66 OLE NIELSEN GOGSTAD
129 HANS RASMUSEN AUVE
192 CHRISTIAN GJERTSEN
255 ANNE JOSEPHSDATTER
318 JONAS ANDERSEN
4 ANNE ELISABETH LINDBERG
67 ANNE HANSDATTER
130 INGEBOR ERICKSDATTER
193 BERTHE HELEENE GJERTSDATTER
256 ANNE PEDERSDATTER
319 HANS GRØN
5 ANDREA MARIA LINDBERG
68 HANS OLSEN GOGSTAD
131 ANNE HELVIG AUVE
194 BERTHE MARIA ERLANDSDATTER
257 HANNA NIELSDATTER
320 ANTHONY GRØN
6 ANNE JOHNSDATTER
69 NIELS OLSEN GOGSTAD
132 ANNE LARSDATTER AUVE
195 JENS MATHIESEN
258 THOR PEDERSEN
321 ANDREAS GRØN
7 HELVIG SVENDSDATTER
70 ELSE MARIA GOGSTAD
133 RAGNE RASMUSDATTER AUVE
196 OLE PETTERSEN
259 CHRISTINE PEDERSDATTER
322 INGER MARIA GRØN
8 GUTTORM TRUELSEN
71 HELVIG MARIA GOGSTAD
134 HANS DITMANSEN HIMBERG
197 LARS NIELSEN
260 ANNE PERNILLE PEDERSDATTER
323 INGER LARSDATTER
9 ELSE MATHIESDATTER
72 KIRSTI LARSDATTER
135 ANNE MARGRETHE STEEN
198 SØREN SØRENSEN SCHIØTT
261 ANNE HELVIG LINDGAARD
324 HANS OLSEN
10 HANS TARRALDSEN
73 ANDREA ANDERSDATTER
136 JOHANNE MARIA ELLEFSDATTER
199 JOHANNE AMALIE THUE
262 ELEN MARIA CHRISTENSDATTER
325 MARI CHRISTOPHERSDATTER
11 KAREN JACOBSDATTER
74 HANS HANSEN
137 JENS HALVORSEN
200 OLE TRUELSEN FOXERØD
263 ANNE MARIA WEYER
326 ANNE JENSDATTER
12 FRIDERIK CHRISTIAN HANSEN
75 OLE CHRISTIAN GRØN
138 ANNE SØRENSDATTER MELSOM
201 INGER CHRISTOPHERSDATTER
264 ANNE MARIA AMUNDSDATTER
327 MAREN JOHANNE ANDERSDATTER
13 DORTHE MARIA HANSDATTER
76 ANNE MARIA GRØN
139 MATHIS GUTTORMSEN BERG
202 ANNE MARIA FOXERØD
265 CARSTEN NIELSEN
328 JOHN LARSEN
14 JACOB HANSEN
77 CHRISTINE MARIA GRØN
140 PETRINE SØRENSDATTER
203 ANNE KIRSTINE JOHNSDATTER
266 ANNE JØRGENSDATTER
329 JOHANNES LUNEBERG
15 TOLV SØRENSEN
78 JENS THORSEN RAASTAD
141 SØREN BERG
204 MATHIS NICOLAISEN LERCK
267 ANDREA HANSDATTER
330 ELEN CHRISTENSDATTER
16 ANNE NIELSDATTER
79 MALENE GRAV
142 INGEBOR MARIA BERG
205 RANDI OLSDATTER
268 KAREN HANSDATTER
331 ANDREAS JOHANNESEN LUNEBERG
17 MARI HANSDATTER
80 ANNE MARIA RYBBING
143 MARIA JACOBSDATTER
206 ELLEF CHRISTOPHERSEN
269 JEREMIAS ANDREASEN REINER
332 THOR HENRICK JOHANNESEN LUNDEBERG
18 KARI SAMUELSDATTER
81 ANDERS NIELSEN SKAAREN
144 BENT LINDBERG
207 JOHANNE CATHRINA JACOBSDATTER
270 ANDREA KRISTINE NORR
333 GUNNILD MARIA LUNEBERG
19 ASLE ASLESEN
82 ANNE CATHRINE HENDRIKSDATTER
145 MATHIS HANSEN RAASTAD
208 CHRISTOPHER ELLEFSEN
271 ANDREAS REINER
334 CHRISTINE LUNEBERG
20 HANS JØRGEN LIE
83 NIELS ANDERSEN SKAAREN
146 LARS BØRRESEN
209 JACOB ELLEFSEN
272 HENDRIK JØRGEN REINER
335 ANNE GRESSBERG
21 CHRISTEN OLSEN
84 JOHANNES NIELSEN GRØN
147 ELEN MARIA JOHANSDATTER
210 ANDERS ELLEFSEN
273 ABRAHAM REINER
336 AHLET CATHRINE NICOLAYSDATTER
22 MARTHE OLSDATTER KULERØED
85 ANNE KNUDSDATTER HELLEVAD
148 BOEL MARIA PEDERSDATTER
211 ABRAHAM ELLEFSEN
274 MAREN REINER
337 HELENE HANSDATTER
23 ANDERS LARSEN
86 HANS JOHANNESEN GRØN
149 OLE THORSEN GOGSTAD
212 INGER JOHANNE ELLEFSDATTER
275 MAREN HENDRIKSDATTER
338 HALVOR JOHNSEN
24 KIRSTEN OLSDATTER
87 LARS JOHANNESEN GRØN
150 ANNE CATHRINE THUE
213 MARI PEDERSDATTER
276 ANNE MORTHEA OLSDATTER
339 CHRISTEN LARSEN
25 SEVERINE SØRENSDATTER
88 KIRSTEN MARGRETHE GRØN
151 THOR GOGSTAD
214 HANS PETTER JACOBSEN
277 HELVIG CHRISTOPHERSDATTER
340 KRISTINE CHRISTENSDATTER
26 HANS TRUELSEN
89 CORNELIUS ANDERSEN
152 JOHANNES GOGSTAD
215 OLE NIELSEN TANGEN
278 JOHAN CHRISTIAN ZAHLGREEN
341 MATHIS CHRISTENSEN
27 IDDE ELIASDATTER
90 ELEN MARIA CHRISTENSDATTER
153 FRIDERIKA SOPHIA AMALIA GOGSTAD
216 OLINE JOHNSDATTER
279 OLE BOESEN
342 ANDERS CHRISTENSEN
28 THOR HANSEN
91 ANDERS SIMENSEN
154 CHRISTIANA MARIA GOGSTAD
217 BERTHE MARIA OLSDATTER TANGEN
280 JOHAN JOSEPSEN
343 Christen Christensen
29 SØREN HANSEN
92 IDDE THORSDATTER
155 MARTHE KIRSTINE HANSDATTER
218 OLE CHRISTIANSEN REINERT
281 ISAACH WAALE
344 Johan Christian Christensen
30 ANNE MARIA HANSDATTER
93 GJERTRUD MARIA ANDERSDATTER
156 ANNE CATHRINE CHRISTOPHERSDATTER
219 OLINE REJERSDATTER
282 HELVIG KIRSTINE LINDBERG
345 Randi Christensdatter
31 ANNE ELISABETH HANSDATTER
94 KAREN THORINE ANDERSDATTER
157 IWER JACOBSEN
220 OLE CHRISTIAN REINERT
283 CHRISTIAN WAALE
346 LARS SIMENSEN
32 GUNNILD HANSDATTER
95 ANNE SOPHIE ANDERSDATTER
158 OLE THOMESEN POUSS
221 BERTHE MARIA REINERT
284 ISAACH WAALE
347 ANDREAS MADSEN LANDGAARD
33 ANDREAS ELLEFSEN
96 OLINE TOLVSDATTER
159 JENS CHRISTIAN GRØNVOLD
222 GUNNILD HALVORSDATTER
285 BENT LINDBERG WAALE
348 ANNE CATHRINE ANDREASDATTER
34 KAREN KIRSTINE JØRGENSDATTER
97 HELVIG PEDERSDATTER
160 RAGNE HVIDT
223 ANNE HENDRICKSDATTER LERCK
286 ELEN DORTHEA WAALE
349 ANDERS LANDGAARD
35 OLE CHRISTIAN ANDREASSEN
98 PEDER JOHANSEN
161 KIRSTINE ANGELL GRØNVOLD
224 MARTHE JACOBSDATTER
287 ANNE MARIA WAALE
350 LARS PETTER LANDGAARD
36 MATHIS ANDREASEN
99 ABRAHAM BØCKMAN
162 WILHELMINE CATHRINE GRØNVOLD
225 JONAS CHRISTIAN ROSENVOLD
288 JOHANNE BENDICTE WAALE
351 JENS ZACHARIAS LANDGAARD
37 ABRAHAM SØRENSEN
100 MAREN ELISABETH GRØNVOLD
163 MAGRETHE MARIA HVIDT
226 ØLEGAARD BØYE
289 LOUICE WAALE
352 ANDREA MARIA LANDGAARD
38 KIRSTINE OLSDATTER
101 BERNT CHRISTIAN BØCKMAN
164 MARTHE JENSDATTER
227 MAREN SOPHIE ROSENVOLD
290 PETRA KIRSTINE WAALE
353 PETTER JOHANNESEN GRESSBERG
39 ANNE NIELSDATTER
102 ABRAHAM BØCKMAN
165 KIRSTI ISAACHSDATTER
228 ANNE CATHRINE FOSSBERG
291 ANNE RASMUSDATTER
354 KIRSTINE ANDERSDATTER
40 METHE CHRISTOPHERSDATTER
103 ANNE PERNILLE BØCKMAN
166 HANS RASMUSEN
229 GUNNILD LARSDATTER
292 GUNNILD MARIA ANDERSDATTER
355 ANDERS PETTERSEN GRESSBERG
41 MARTHA LORENSDATTER
104 MARTHE CATHRINE BØCKMAN
167 MAREN MADSDATTER
230 HELVIG MARIA NIELSDATTER
293 CASPAR BERNHARDT ASMUSS
356 BERTHE KIRSTINE GRESSBERG
42 CHRISTOPHER LORENSEN
105 OLE HANSEN MOE
168 DORTHE CHRISTINE HANSDATTER
231 MARIA NIELSDATTER
294 MARIA MUULEN
357 PEDER INGVOLDSEN
43 PEDER JACOBSEN
106 ANDREAS OLSEN LAND
169 MATHIS HANSEN
232 KIRSTEN HAAGENSDATTER
295 JOHAN BERNHARDT ASMUSS
358 NIELS SØRENSEN KLIINESTAD
44 GUNNILD MICHELSDATTER
107 MAREN HANSDATTER
170 SØREN RASMUSSEN KRIIKEN
233 CHRISTEN RASMUSEN
296 MARI GUNDERSDATTER
359 GURINE ERIKSDATTER
45 JØRGEN CHRISTIAN JENSEN
108 ELEN ANDREA MATHISDATTER
171 EMMERENZE MARIA
234 NIELS MICKELSEN
297 ANNE LARSDATTER
360 KAREN ANNE NIELSDATTER
46 MADS POULSEN
109 GUNNILD MARIA CARLSDATTER
172 ANNE KIRSTINE
235 ELEN MARIA ANDERSDATTER
298 SALVE ASBJØRNSEN
361 MAREN HANSDATTER
47 MARIE MADSDATTER
110 ANNE CHRISTOPHERSDATTER
173 ANNE LARSDATTER
236 MICKEL NIELSEN
299 ANNE MARIA REINHOLTZ
362 BERTHEL JONAS FOSSBERG
48 PEDER JENSEN MØLLER
111 ABRAHAM BØCKMAN BØHME
174 WILHELM HVIDT
237 NIELS NIELSEN
300 NIELS CHRISTIAN SALVESEN
363 HANS JONASEN FOSSBERG
49 AASE LARSDATTER
112 TELLEF MADSEN
175 CATHRINE MARIA HOLCK
238 ELEN MARIA NIELSDATTER
301 JOHANNE MARIA NIELSDATTER
364 ANNE ELISABETH FOSSBERG
50 ELISABETH JACOBSDATTER
113 HELVIG NIELSDATTER
176 CHRISTOPHER HVIDT
239 LARS JENSEN ASK
302 ASBJØRN SALVESEN
365 HANNA MARIA THORSDATTER
51 OLE CHRISTIAN BYLOVSEN
114 MATHIS GULLICKSEN RØNNE
177 SUSANNA HIORTH
240 NIELS LARSEN ASK
303 MAREN TOSTENSDATTER
366 KAREN LARSDATTER
52 PEDER BYLOVSEN
115 MARIA LARSDATTER
178 ANNE CHRISTINE GOEN
241 HANS TVETEN
304 ANDERS MATHISEN
367 MICKEL OLSEN
53 BYLOV BYLOVSEN
116 GUNNILD MARIA RØNN
179 MARGRETHE HOLCK
242 GUNNILD SUSANA LUND
305 KIRSTEN MARGRETHE MATHISDATTER
368 KARI NIELSDATTER
54 SEVERINE BIRGITHE KIRSTINE BYLOVSDATTER
117 ANNE ELISABETH RØNNE
180 KIRSTINE HOLCK
243 MAGRETHE ELISABETH LUND
306 KIRSTI OLSDATTER
369 HENDRIK JACOBSEN
55 SØREN JENS HOLCK
118 GUNNILD NIELSDATTER
181 OLE JENSEN HOLCK
244 JOHANNE MARIA ANDERSDATTER
307 OLE SIMENSEN
370 PEDER WÆRNING
56 ENGEL SYVERTSEN WOLD
119 SVENO NIELSEN
182 NIELS SØRENSEN
245 WILHELM OLSEN GOEN
308 ANNE SEVERINE OLSDATTER
371 ANNE MARIA JENSDATTER
57 BARBRA JONASDATTER
120 ANDERS ELIASEN LASCKEN
183 MAREN BYLOVSDATTER
246 ANNE CATHRINE HVIDT
309 CHRISTEN RASMUSEN
372 OLE WÆRNING
58 OLIANE AMUNDSDATTER
121 ELIAS ANDERSEN LASCKEN
184 MAREN ANDERSDATTER
247 TORGER GOEN
310 KIRSTEN JENSDATTER
373 PETTER FEARNLEY
59 JOHANNES JACOBSEN BERG
122 HANS THORSEN MARUM
185 ANNE DORTHEA NIELSDATTER
248 CATHRINE MARIA GOEN
311 GUNNER GJERTSEN

60 GJØE THORSDATTER
123 ANDERS HALVORSEN
186 CHRISTOPHER THUE
249 OLEA BOLETTE GOEN
312 POUL JENSEN

61 JACOB JOHANNESEN BERG
124 OLE CHRISTIAN MØRCK
187 ANNE HENRIETTE LUND
250 CICILIA PETRONELLE GOEN
313 JOHANNE ELISABETH SCHELVEN

62 THOR JOHANNESEN BERG
125 JOHANNE CATHRINE CHRISTENSEN
188 GUNNILD RASMUSDATTER
251 KIRSTEN PERNILLE GOEN
314 ANNE OLSDATTER

63 PREBEN JOHANNESEN BERG
126 CHRISTINE HANSDATTER
189 MAREN SOPHIE KNUDSDATTER
252 JENS PEDERSEN BØEG
315 ERICK GRØN