I 1801[i] bodde handelsmannen og skipsrederen Abraham Böckman i hus nummer 20 i Østre Gade. Abraham var 30, han var aapenbart rik – efter lokale forhold – han hadde en kone som het Maren Elisabeth Grönvold: närmere kommer man ikke til en trophy wife i Sandefjord paa den tiden: Maren Elisabeth var av god familie[ii], datter av Oberstløytnant Bernt Christian Grønvold og dennes annen hustru Kirstine Angell Ellingers fra Larvik[iii], og dermed i slekt med Jens Christian Grønvold[iv] som bodde like borte i gaten.

I et storartet hushold som foruten familien – som hadde fire barn – bestod av seks tjenestefolk og en leieboer - som antagelig var en slekting - finner man blandt tjenerne Andreas Olsen Land.

Andreas Olsen Land var, i 1801, 21 aar og ugift. Navnet Land er ikke lokalt. Det er ikke overraskende, gitt at Sandefjord var en havn og at det helt sikkert var en del gjennomtrekk – spesielt, kanskje, om vinteren: sjögutter sökte arbeid av alle slag eller, i det minste, et sted aa sove, i vintermaanedene för de fikk hyre igjen om vaaren.

”Land” kan väre en forkortelse, en feilskrivning, eller en virkelig opprinnelse. I folketellingen av 1801[v] finner man ved sök paa ”Land” som ”bustad” tre steder: Land i Faaberg i Christians Amt; Land Ei Nordre Plads Under Hovaldsrud Søndre” i Svenne sogn, Flesberg prestegjeld i Buskerud Amt; og Land i Opdahls Annex i Rolloug prestegjeld i Buskerud. I Faaberg finner man en 19 aar gammel Anders Olsen som tjenestefolk[vi]; i Flesberg[vii]er det ingen som kan väre kandidater som far eller sösken; i Rolloug[viii] finner man en gubbe paa 74 som er enkemann: han heter Ole og kunne vel väre far til en Andreas Olsen – men han har helt klart ikke noen sönner paa gaarden og har overlatt driften til en en nevö.
Blandt disse: er det noen fortrukne? Ikke egentlig – kanskje Faaberg er den beste gjetningen. Men det gjenstaar mye för man kan trekke en slik konklusjon.


[i]Digitalarkivet1801-telling for 0724 Sandeherred, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=f18010724&gardpostnr=172&personpostnr=2307&merk=2307#ovre
[ii]Grønvold. Norsk slekt, eldste kjente stamfar er fenrik Morten Hågensen G. på Stord (f ca 1658), gift med adelige Else Elisabeth Orning. Den nålevende slekt stammer fra hans to sønnesønner, oberstløytnant Friderich Martinus G. (1721-1809) og oberstløytnant Bernt Christian G. (1729-1797). Andre grener opptok navnet Orning.” Fra http://www.vigerust.net/lexikon/lexikon_slekter_g.html
[iii] Se http://www.nermo.org/slekt/d0052/g0000045.html
[iv] Se 159 Jens Christian Grønvold
[v] Digitalarkivet, 1801-teljinga for heile landet, sök paa ”Gard/hus” ”er lik” ”Land”.
[vi] Se http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=f1801&gardpostnr=13000&merk=13000#ovre
[vii] Se http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=f1801&gardpostnr=17696&merk=17696#ovre
[viii] Se http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=8&filnamn=f1801&gardpostnr=18192&merk=18192#ovre